Vissza

 

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2012. február 9-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012. február 9-én megtartott nyilvános ülésén 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

25/2012. /II. 9./ számú határozat

 

1.)            Javaslat Gomba Község Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011. (II.11.) számú önkormányzati rendelet módosítására                    

          Előterjesztő:                    polgármester

          Előkészítő:                      jegyző

          Véleményező:                 valamennyi bizottság

 

2.)    Javaslat az önkormányzat 2012. évi költségvetésének elfogadására

          Előterjesztő:                    polgármester

          Előkészítő:                      jegyző

          Véleményező:                 valamennyi bizottság

 

3.)           Polgármesteri, alpolgármesteri, bizottsági elnöki jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi, bizottsági határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés közötti időben történt fontosabb eseményekről

          Előterjesztő:                    polgármester, alpolgármester, állandó bizottságok elnökei

          Véleményező:                 valamennyi bizottság

 

4.)           Javaslat a parlagfű irtásáról szóló 12/2000. (IX.29.) sz. önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére

          Előterjesztő:                    polgármester

          Előkészítő:                      jegyző

          Véleményező:                 valamennyi bizottság

 

5.)           Javaslat az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 27/2008. (X.31.) sz. önkormányzati rendelet felülvizsgálatára

          Előterjesztő:                    polgármester

          Előkészítő:                      jegyző

          Véleményező:                 valamennyi bizottság

 

6.)           Javaslat a Fáy András Református Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2012. évi működési célú támogatása felhasználási tervének jóváhagyása

          Előterjesztő:                    polgármester

          Előkészítő:                      intézményvezető

          Véleményező:                 valamennyi bizottság

 

7.)    Javaslat óvodai takarítási szünet engedélyezésére

          Előterjesztő:                    polgármester

          Előkészítő:                      intézményvezető

          Véleményező:                 valamennyi bizottság

8.)    Javaslat az óvodai és általános iskolai beíratás időpontjainak jóváhagyására

          Előterjesztő:                    polgármester

          Előkészítő:                      intézményvezetők

          Véleményező:                 ügyrendi bizottság

 

9.)    Javaslat az önkormányzat 2012. évi közbeszerzési tervének elfogadására

          Előterjesztő:                    polgármester

          Előkészítő:                      jegyző

          Véleményező:                 ügyrendi bizottság

 

10.)        Javaslat a 2012. évi köztisztviselői teljesítmény-követelmények alapját képező célok meghatározására

          Előterjesztő:                    jegyző

          Véleményező:                 ügyrendi bizottság

 

11.)  Egyebek

 

 

 

Határidő: azonnali

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                                  Kósa Erzsébet Anikó sk.

                       polgármester                                       jegyző