Vissza

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2012. december 13-án megtartott

zárt ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, tartózkodó szavazat és ellenszavazat nélkül az alábbi döntést hozta:

 

 

293/2012 (XII.13.) Képviselő-testületi határozat

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Integrált Közösségi és Szolgáltató Térre és a Rendezvényházra vonatkozó névpályázat kiírásával kapcsolatban az alábbi határozatot hozta:

 

1./ A Képviselő-testület az Integrált Közösségi Szolgáltató Tér és a Rendezvényház új nevének megállapítása érdekében névpályázatot ír, és felkéri a polgármestert, hogy a névpályázat kiírásáról és közzétételről gondoskodjon.

 

Határidő:   értelemszerűen

Felelős:      polgármester                 

 

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                                  Kósa Erzsébet Anikó sk.

                                 polgármester                                       jegyző