Vissza

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2012. december 13-án megtartott

zárt ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

 

286/2012. /XII.13./ számú határozat

 

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012. december 13-i zárt ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:

 

 

NAPIRENDI PONTOK:

 

 

1.)     Javaslat „GOMBA KÖZSÉG DÍSZPOLGÁRA” kitüntető cím adományozására

          Előterjesztő:                     polgármester

Előkészítő:                        jegyző

          Véleményező:                  valamennyi bizottság

 

2.)    Javaslat „GOMBÁÉRT EMLÉKPLAKETT” adományozására

          Előterjesztő:                     polgármester

          Előkészítő:                       jegyző

          Véleményező:                  valamennyi bizottság

 

3.)    Létszámbővítéshez kapcsolódó személyügyi döntések meghozatala

Előterjesztő:                     polgármester

Előkészítő:                       jegyző

Véleményező:                  valamennyi bizottság

 

4.)    Viczán József közalkalmazotti kinevezés

Előterjesztő:                     polgármester

Előkészítő:                       jegyző

Véleményező:                  valamennyi bizottság

 

5.)    Kulturális feladatok ellátásához szükséges döntések meghozatala

Előterjesztő:                     polgármester

Előkészítő:                       jegyző

 

6.)    Bursa Hungarica pályázatról történő döntéshozatal

Előterjesztő:                     polgármester

Előkészítő:                       jegyző

Véleményező:                  valamennyi bizottság

 

7.)    Egyebek

 

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                                  Kósa Erzsébet Anikó sk.

                       polgármester                                       jegyző