Vissza

 

 

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2012. november 22-én megtartott

nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

 

     249/2012. (XI. 22.) képviselő-testületi határozat

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az építési telek olimpiai bajnoknak történő adományozására vonatkozó előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:

 

          A Képviselő-testület kinyilvánítja azon szándékát, hogy jelenleg nem kíván olimpiai bajnoknak gombai építési telket adományozni.

 

 

A határozat végrehajtás nem igényel