Vissza

 

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2012. február 9-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012. február 9-én megtartott nyilvános ülésén 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

28/2012. /II. 9./ számú határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a vagyonrendelet 12. §-ára tett képviselői módosító indítványt  és az alábbi határozatot hozta:

 

1. A Képviselő-testület az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályaira előkészített rendelettervet 12. §-ában meghatározott értékhatárt 15 millió forintról 24 millió forintra emeli.

 

Határidő:             azonnali

                   Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                                  Kósa Erzsébet Anikó sk.

                       polgármester                                       jegyző