Vissza

 

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2012. február 9-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

43/2012. /II. 9./ számú határozat

 

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012. február 9-én megtartott nyilvános ülésén 2 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 5 tartózkodás mellett elutasította a 729-es hrsz-ú és vele határos önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok beépítésére elkészített tanulmányterv 2. változatát.

 

 

 

A határozat végrehajtást nem igényel

 

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                                  Kósa Erzsébet Anikó sk.

                       polgármester                                       jegyző