Vissza

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2012. április 12-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012. április 12-én megtartott nyilvános ülésén 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

79/2012. /IV. 12./ számú határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Bénye Község Önkormányzatának közös önkormányzati hivatal létrehozására vonatkozó kezdeményezéséről szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:

 

1.      A Képviselő-testület kölcsönös előnyöket biztosító együttműködés esetén tudomásul veszi Bénye Község Önkormányzatának a közös önkormányzati hivatal létrehozására vonatkozó szándékát.

2.      A Képviselő-testület a közös önkormányzati hivatal székhelytelepüléseként Gombát javasolja elfogadni Bénye Község Önkormányzatának.

3.      A Képviselő-testület a közös önkormányzati hivatal létszámára az ellátandó hatáskörök és feladatok ismeretében tesz javaslatot.

4.      A Képviselő-testület felkéri Bénye Község Önkormányzatát, hogy

a)        mérje fel a településen a tervezett közös önkormányzati hivatal által ellátandó feladatokat, s arról nyújtson tájékoztatást Gomba Község Önkormányzata részére,

b)        nyilatkozzon arra vonatkozóan, hogy a javasolt közös önkormányzati hivatal esetén kirendeltség vagy ügyfélszolgálati megbízott működését támogatja,

c)        határozza meg, hogy a Bénye-Káva Körjegyzőség személyi állományából milyen létszám foglalkoztatását igényelné a közös önkormányzati hivatalban,

d)       tájékoztassa Gomba Község Önkormányzatát, hogy a közös önkormányzati hivatal létrehozása esetén Bényén folyamatos vagy időszakos igazgatási munkavégzést támogatna.

5.      A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy döntéséről Bénye Község Önkormányzatát tájékoztassa.

 

  Határidő:         2012. április 20.

  Felelős:            Lehota Vilmos polgármester

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                                  Kósa Erzsébet Anikó sk.

                       polgármester                                       jegyző