Vissza

 

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2012. október 9-én megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

     215/2012. (X. 09.) képviselő-testületi határozat

 

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012. október 9-i rendkívüli zárt ülésének napirendi pontját az alábbiak szerint fogadta el:

 

1)             Javaslat keresőképtelenség miatti távollét idejére határozott időre szóló közalkalmazotti kinevezésekre

 

Határidő: azonnali

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                                  Kósa Erzsébet Anikó sk.

                       polgármester                                       jegyző