Vissza

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2012. március 22-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012. március 22-én megtartott nyilvános ülésén 6 igen szavazattal, ellenszavazat és  tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

55/2012. /III. 22./ számú határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a víziközmű-szolgáltatásról szóló tájékoztatót és az alábbi határozatot hozta:

 

1.      A Képviselő-testület egyetért a térségi vízmű-szolgáltató tervezett megalakításával a megyei szolgáltatók lehetséges részvételével.

2.      A Képviselő-testület kéri Monor Város Önkormányzatát, hogy nyújtson elegendő információt a 2012. április 12-én megtartandó ülésére a víziközmű-szolgáltatás ellátásáért felelősként szükséges döntések meghozatalához.

3.      A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a döntésről a Kövál Zrt-t, mint szolgáltatót és Monor Város Polgármesterét értesítse.

 

 

Határidő:             2012. március 25.

Felelős:    Lehota Vilmos polgármester

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                                  Kósa Erzsébet Anikó sk.

                       polgármester                                       jegyző