Vissza

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

 

     195/2012. (IX. 13.) képviselő-testületi határozat

 

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012. szeptember 13-i soros ülésén megtárgyalta Tóth József pénzügyi bizottsági tagságról történő lemondásának bejelentését és az alábbi döntést hozta:

 

  1. A Képviselő-testület Tóth József települési képviselő pénzügyi bizottsági tagságáról történő lemondását – köszönetet mondva eddig végzett tevékenységéért – tudomásul veszi;

 

  1. A Képviselő-testület a következő ülésének napirendjére tűzi a pénzügyi bizottság tagjainak kiegészítését.

 

Határidő: értelemszerűen

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                                  Kósa Erzsébet Anikó sk.

                       polgármester                                       jegyző