Vissza

 

KIVONAT 

a képviselő-testület 2009. május 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2009. május 28-án megtartott nyilvános ülésén 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

     103/2009. /V.28./ sz. határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 2008.évi közbeszerzési statisztikai összegzés elfogadására vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

1.                  A Képviselő-testület az önkormányzat 2008. évi közbeszerzéseinek statisztikai összegzését a határozat 1. sz. melléklete szerinti formában és tartalommal változtatás nélkül elfogadja.

 

2.                  A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a statisztikai összegzést a Közbeszerzések Tanácsának határidőben küldje meg.

 

Határidő:             2009. május 31.

Felelős:    Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

 

 

                                   Lehota Vilmos sk.                            Kósa Erzsébet Anikó sk.

                                     polgármester                                              jegyző 

 

 

 

Az éves statisztikai összegezés

 

Statisztikai összegezés az éves szolgáltatásokról

a Kbt. IV., VI. fejezete, valamint negyedik része szerinti ajánlatkérők vonatkozásában

 

1. Az ajánlatkérő neve, címe:

Gomba Község Önkormányzata

(2217 Gomba, Bajcsy –Zsilinszky út 2.)

 

2. A szervezet típusa:

b)      helyi önkormányzat;

3. A közösségi értékhatárokat elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzések száma és értéke (a Kbt. IV. fejezete): Szolgáltatás tárgyában nem volt ilyen beszerzés.

4. A nemzeti értékhatárokat elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzések száma és értéke külön-külön (a Kbt. VI. fejezete): Szolgáltatás tárgyában nem volt ilyen beszerzés.

5. Egyszerű közbeszerzési eljárások száma és értéke (a Kbt. negyedik része):

Tárgya

Értéke

Települési szilárd hulladék gyűjtése és szállítása

nettó 21.249.600,-Ft

 

6. A közbeszerzések összesítése az alábbi táblázatba foglalva, külön-külön a Kbt. IV. és VI. fejezete szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásokra vonatkozóan (értékeket Ft-ban kifejezve), kivéve a 8-9. és 11. pontokban szereplő közbeszerzéseket: Szolgáltatás tárgyában nem volt ilyen beszerzés.

 

7. A tárgyalásos eljárások alapján megvalósított közbeszerzések összesítése az alábbi táblázatokba foglalva, külön-külön a Kbt. IV. és VI. fejezete szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásokra vonatkozóan (értékeket Ft-ban kifejezve): Szolgáltatás tárgyában nem volt ilyen beszerzés.

 

8. A WTO Közbeszerzési Megállapodás (GPA) hatálya alá nem tartozó, a közösségi értékhatárokat elérő vagy azt meghaladó értékű közbeszerzések száma, értéke:

Szolgáltatás tárgyában nem volt ilyen beszerzés.

 

9. A központosított közbeszerzési eljárásban beszerzett áruk/szolgáltatások értéke:

Szolgáltatás tárgyában nem volt ilyen beszerzés.

 

10. Elektronikus árlejtés alkalmazásának száma, az így megvalósított közbeszerzések száma és értéke: Szolgáltatás tárgyában nem volt ilyen beszerzés.

 

11. Dinamikus beszerzési rendszerben megvalósított közbeszerzések száma és értéke: Szolgáltatás tárgyában nem volt ilyen beszerzés.

 

12. Azoknak a közbeszerzési eljárásoknak a száma, amelyben a Kbt. 53.§-ának (6) bekezdése, 57. §-a (4) bekezdésének c) pontja, 58. §-ának (5) bekezdése, 67. §-a (2) bekezdésének f) pontja, illetőleg 68. §-ának (5) bekezdése alapján környezetvédelmi szempontok kerültek figyelembevételre (zöld közbeszerzés): Szolgáltatás tárgyában nem volt ilyen beszerzés.

 

 

 

 

 

 

Az éves statisztikai összegezés

 

Statisztikai összegezés az éves építési beruházásokról

a Kbt. IV., VI. fejezete, valamint negyedik része szerinti ajánlatkérők vonatkozásában

 

1. Az ajánlatkérő neve, címe:

Gomba Község Önkormányzata

(2217 Gomba, Bajcsy –Zsilinszky út 2.)

 

2. A szervezet típusa:

b)      helyi önkormányzat

 

3. A közösségi értékhatárokat elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzések száma és értéke külön-külön (a Kbt. IV. fejezete): Építési beruházás tárgyban nem volt ilyen eljárás.

 

4. A nemzeti értékhatárokat elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzések száma és értéke (a Kbt. VI. fejezete): Építési beruházás tárgyban nem volt ilyen eljárás.

 

5. Egyszerű közbeszerzési eljárások száma és értéke (a Kbt. negyedik része):

Tárgy

Érték

 

Szemők Balázs tér 1. szám alatti (8/4) hrsz-ú Egészségház akadálymentesítésének kivitelezése

n. 10.103.201,-Ft

 

6. A közbeszerzések összesítése az alábbi táblázatba foglalva, külön-külön a Kbt. IV. és VI. fejezete szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásokra vonatkozóan (értékeket Ft-ban kifejezve), kivéve a 8-9. és 11. pontokban szereplő közbeszerzéseket: építési beruházás tárgyában nem volt ilyen eljárás.

 

7. A tárgyalásos eljárások alapján megvalósított közbeszerzések összesítése az alábbi táblázatokba foglalva, külön-külön a Kbt. IV. és VI. fejezete szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásokra vonatkozóan (értékeket Ft-ban kifejezve): építési beruházás tárgyában nem volt ilyen eljárás.

 

8. A WTO Közbeszerzési Megállapodás (GPA) hatálya alá nem tartozó, a közösségi értékhatárokat elérő vagy azt meghaladó értékű közbeszerzések száma, értéke: építési beruházás tárgyában nem volt ilyen eljárás

 

9. A központosított közbeszerzési eljárásban beszerzett áruk/szolgáltatások értéke:

építési beruházás tárgyában nem volt ilyen eljárás

 

10. Elektronikus árlejtés alkalmazásának száma, az így megvalósított közbeszerzések száma és értéke: építési beruházás tárgyában nem volt ilyen eljárás

 

11. Dinamikus beszerzési rendszerben megvalósított közbeszerzések száma és értéke: építési beruházás tárgyában nem volt ilyen eljárás

 

12. Azoknak a közbeszerzési eljárásoknak a száma, amelyben a Kbt. 53.§-ának (6) bekezdése, 57. §-a (4) bekezdésének c) pontja, 58. §-ának (5) bekezdése, 67. §-a (2) bekezdésének f) pontja, illetőleg 68. §-ának (5) bekezdése alapján környezetvédelmi szempontok kerültek figyelembevételre (zöld közbeszerzés): építési beruházás tárgyában nem volt ilyen eljárás.

 

 

Az éves statisztikai összegezés

 

Statisztikai összegezés az éves árubeszerzésekről

a Kbt. IV., VI. fejezete, valamint negyedik része szerinti ajánlatkérők vonatkozásában

 

1. Az ajánlatkérő neve, címe:

Gomba Község Önkormányzata

(2217 Gomba, Bajcsy –Zsilinszky út 2.)

 

2. A szervezet típusa:

b)      helyi önkormányzat

 

3. A közösségi értékhatárokat elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzések száma és értéke (a Kbt. IV. fejezete):

Árubeszerzés tárgyban nem volt ilyen eljárás

 

4. A nemzeti értékhatárokat elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzések száma és értéke külön-külön (a Kbt. VI. fejezete): Árubeszerzés tárgyban nem volt ilyen eljárás

 

5. Egyszerű közbeszerzési eljárások száma és értéke (a Kbt. negyedik része): Árubeszerzés tárgyban nem volt ilyen eljárás

6. A közbeszerzések összesítése az alábbi táblázatba foglalva, külön-külön a Kbt. IV. és VI. fejezete szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásokra vonatkozóan (értékeket Ft-ban kifejezve), kivéve a 8-9. és 11. pontokban szereplő közbeszerzéseket: Árubeszerzés tárgyban nem volt ilyen eljárás

7. A tárgyalásos eljárások alapján megvalósított közbeszerzések összesítése az alábbi táblázatokba foglalva, külön-külön a Kbt. IV. és VI. fejezete szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásokra vonatkozóan (értékeket Ft-ban kifejezve): Árubeszerzés tárgyban nem volt ilyen eljárás

 

8. A WTO Közbeszerzési Megállapodás (GPA) hatálya alá nem tartozó, a közösségi értékhatárokat elérő vagy azt meghaladó értékű közbeszerzések száma, értéke:

Árubeszerzés tárgyban nem volt ilyen eljárás.

 

9. A központosított közbeszerzési eljárásban beszerzett áruk/szolgáltatások értéke: Árubeszerzés tárgyban nem volt ilyen eljárás

 

10. Elektronikus árlejtés alkalmazásának száma, az így megvalósított közbeszerzések száma és értéke: Árubeszerzés tárgyban nem volt ilyen eljárás.

 

11. Dinamikus beszerzési rendszerben megvalósított közbeszerzések száma és értéke: Árubeszerzés tárgyban nem volt ilyen eljárás.

 

12. Azoknak a közbeszerzési eljárásoknak a száma, amelyben a Kbt. 53.§-ának (6) bekezdése, 57. §-a (4) bekezdésének c) pontja, 58. §-ának (5) bekezdése, 67. §-a (2) bekezdésének f) pontja, illetőleg 68. §-ának (5) bekezdése alapján környezetvédelmi szempontok kerültek figyelembevételre (zöld közbeszerzés): Árubeszerzés tárgyban nem volt ilyen eljárás.