HATÁROZATOK - 2009

VISSZA

 Utolsó módosítás időpontja: 2010.01.15. 

Adórendelet tervezetének napirendre vétele

1/2009. (II.5)  UGRÁS A HATÁROZATRA

Hulladékgazdálkodás ügyvédi képviselete

2/2009. (II.5)  UGRÁS A HATÁROZATRA

Magyar Önkormányzatok Szövetségéhez csatlakozás

3/2009. (II.5)  UGRÁS A HATÁROZATRA

MNV Zrt-hez ingatlan tulajdonba adási kérelem

4/2009. (II.5)  UGRÁS A HATÁROZATRA

Vis maior (Szemere Huba u.) határozat módosítás hiánypótláshoz

5/2009. (II.5)  UGRÁS A HATÁROZATRA

Polgármesteri jelentés elfogadása (II.05.)

6/2009. (II.5)  UGRÁS A HATÁROZATRA

2009. évi munkaterv jóváhagyása

7/2009. (II.5)  UGRÁS A HATÁROZATRA

Módosító indítványról szavazás (születési támogatás visszamenőlegessége)

8/2009. (II.5)  UGRÁS A HATÁROZATRA

Start számlás születési támogatás elutasítása

9/2009. (II.5)  UGRÁS A HATÁROZATRA

Születési támogatás gyermekvédelmi támogatásként történő szabályozásáról

10/2009. (II.5)  UGRÁS A HATÁROZATRA

Fáy András Református Általános Iskola és AMI 2009. évi támogatása

11/2009. (II.5)  UGRÁS A HATÁROZATRA

Egészségügyi szolgáltatók bérleti díj változatlanul hagyása

12/2009. (II.5)  UGRÁS A HATÁROZATRA

Köztisztviselői teljesítmény-követelmény célkitűzés

13/2009. (II.5)  UGRÁS A HATÁROZATRA

Tervtanácsi rendelet törvényességi észrevétele

14/2009. (II.5)  UGRÁS A HATÁROZATRA

Iparűzési adó belsőellenőrzési jelentés

15/2009. (II.5)  UGRÁS A HATÁROZATRA

Fáy András Református Általános Iskola és AMI beiratkozási időszaka 2009/2010

16/2009. (II.5)  UGRÁS A HATÁROZATRA

Gólyafészek Óvoda takarítási szünet meghatározása

17/2009. (II.5)  UGRÁS A HATÁROZATRA

Közfoglalkoztatási terv véleményezése

18/2009. (II.5)  UGRÁS A HATÁROZATRA

Gólyafészek Óvoda beiratkozási időszaka

19/2009. (II.5)  UGRÁS A HATÁROZATRA

Ingatlangazdálkodás

20/2009. (II.5)  UGRÁS A HATÁROZATRA

Bérleti díj mérséklés (Egészségház - magánrendelés)

21/2009. (II.5)  UGRÁS A HATÁROZATRA

Vis maior (Szemők B. tér 2) pályázat benyújtás

22/2009. (II.5)  UGRÁS A HATÁROZATRA

Jókai u. 21. sz. alatti ingatlannal kapcsolatos polgármesteri felhatalmazás

23/2009. (II.5)  UGRÁS A HATÁROZATRA

Napirendi pontok sorrendjének módosítása a 2009. II. 26-i ülésen

24/2009. (II.26.)  UGRÁS A HATÁROZATRA

Rendőrségi beszámoló elfogadása

25/2009. (II.26.)  UGRÁS A HATÁROZATRA

Polgárőrségi tájékoztató elfogadása

26/2009. (II.26.)  UGRÁS A HATÁROZATRA

Vis maior (Szemők B. tér 2.) határozat [22/2009. (II.5.)] módosítása

27/2009. (II.26.)  UGRÁS A HATÁROZATRA

Polgármesteri jelentés elfogadása (II.26.)

28/2009. (II.26.)  UGRÁS A HATÁROZATRA

Előirányzat módosítás jóváhagyása [3/2008. (II.1.) sz. rendelet]

29/2009. (II.26.)  UGRÁS A HATÁROZATRA

Közművelődési beszámoló elfogadása

30/2009. (II.26.)  UGRÁS A HATÁROZATRA

Március 15-i ünnepség előkészítésének elfogadása

31/2009. (II.26.)  UGRÁS A HATÁROZATRA

Vagyonértékesítési és -hasznosítási szabályzat tervezetre módosító indítvány elfogadása

32/2009. (II.26.)  UGRÁS A HATÁROZATRA

Vagyonértékesítési és -hasznosítási szabályzat elfogadása

33/2009. (II.26.)  UGRÁS A HATÁROZATRA

Jókai utca 8. sz. és Jókai u. 21. sz. alatti ingatlanok megvásárlása beruházási hitel igénybevételével

34/2009. (II.26.)  UGRÁS A HATÁROZATRA

Versenytárgyalási kiírás elfogadása a Liliom utcai önkormányzati ingatlan értékesítésére

35/2009. (II.26.)  UGRÁS A HATÁROZATRA

Bercsényi utcai ingatlan vásárlás, telekalakítás

36/2009. (II.26.)  UGRÁS A HATÁROZATRA

Ingatlanvásárlási kérelem elbírálása során módosító indítvány elfogadása

37/2009. (II.26.)  UGRÁS A HATÁROZATRA

Pataky Lászlóné ingatlanvásárlási kérelme tárgyában döntés elnapolása

38/2009. (II.26.)  UGRÁS A HATÁROZATRA

Közfoglalkoztatási terv jóváhagyása

39/2009. (II.26.)  UGRÁS A HATÁROZATRA

Tóth Tibor ingatlanvásárlási kérelme tárgyában döntés elnapolása  (0298/4 hrsz)

40/2009. (II.26.)  UGRÁS A HATÁROZATRA

Napirendek elfogadása

41/2009. (III.26.)  UGRÁS A HATÁROZATRA

Köszönet a Március 15-i ünnepség műsoráért

42/2009. (III.26.)  UGRÁS A HATÁROZATRA

Polgármesteri, alpolgármesteri jelentés elfogadása (III.26.)

43/2009. (III.26.)  UGRÁS A HATÁROZATRA

Családsegítő szolgálat beszámolójának elfogadása

44/2009. (III.26.)  UGRÁS A HATÁROZATRA

Költségvetési szervek besorolása

45/2009. (III.26.)  UGRÁS A HATÁROZATRA

Kegyeleti közszolgáltatási beszámoló elfogadása

46/2009. (III.26.)  UGRÁS A HATÁROZATRA

Beruházási hitel visszafizetéséről szóló tájékoztató elfogadása

47/2009. (III.26.)  UGRÁS A HATÁROZATRA

Útfelújítási program előkészítése

48/2009. (III.26.)  UGRÁS A HATÁROZATRA

Közbeszerzési szabályzat tervezethez módosító indítvány elfogadása

49/2009. (III.26.)  UGRÁS A HATÁROZATRA

Közbeszerzési szabályzat elfogadása

50/2009. (III.26.)  UGRÁS A HATÁROZATRA

Közbeszerzési terv elfogadása - 2009. évi összesített

51/2009. (III.26.)  UGRÁS A HATÁROZATRA

Főépítészi Társulási Megállapodás módosítása

52/2009. (III.26.)  UGRÁS A HATÁROZATRA

Építéshatósági Igazgatási Társulási Megállapodás módosítása

53/2009. (III.26.)  UGRÁS A HATÁROZATRA

Belsőellenőrzési jelentés alapján intézkedési terv elfogadása

54/2009. (III.26.)  UGRÁS A HATÁROZATRA

Üllő és Környéke családsegítő, gyermekjóléti és pedagógiai szakszolgálat ellátására létrehozott Mikrotérségi Intézményi Társulás Társulási Megállapodás módosítása

55/2009. (III.26.)  UGRÁS A HATÁROZATRA

Tervezési szerződés módosítása az A.D.U. Építésziroda Kft és Gomba Község Önkormányzata között

56/2009. (III.26.)  UGRÁS A HATÁROZATRA

Ingatlan vásárlási kérelem újratárgyalása (0298/4 hrsz)

57/2009. (III.26.)  UGRÁS A HATÁROZATRA

Ingatlanértékesítésről döntés (0298/4 hrsz)

58/2009. (III.26.)  UGRÁS A HATÁROZATRA

Logopédiai ellátás biztosítása 2009. májusig

59/2009. (III.26.)  UGRÁS A HATÁROZATRA

Kulturális beszámoló tartalmi követelményeinek meghatározása

60/2009. (III.26.)  UGRÁS A HATÁROZATRA

Képviselő-testületi állásfoglalás

61/2009. (III.26.)  UGRÁS A HATÁROZATRA

Liliom utcai ingatlan értékesítés pályázatának (versenytárgyalás) eredménytelenné nyilvánítása

62/2009. (III.26.)  UGRÁS A HATÁROZATRA

Vagyonértékesítési és -hasznosítási szabályzat módosítása

63/2009. (III.26.)  UGRÁS A HATÁROZATRA

Versenytárgyalási kiírás (2.) elfogadása a Liliom utcai önkormányzati ingatlan értékesítésére

64/2009. (III.26.)  UGRÁS A HATÁROZATRA

Bérleti szerződés módosításához történő hozzájárulás (Fagyizó területe)

65/2009. (III.26.)  UGRÁS A HATÁROZATRA

Jókai u. 8. ingatlan megosztás, és értékesítési hirdetmény elfogadása

66/2009. (III.26.)  UGRÁS A HATÁROZATRA

Bercsényi u. 32. sz. alatti ingatlan megvásárlása

67/2009. (III.26.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
48/2009. (III.26.) sz. határozat módosítása (útfelújítási tervkészítés) 68/2009. (IV.23.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Polgármesteri jelentés elfogadása 69/2009. (IV.23.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Előirányzat módosítás jóváhagyása [3/2008. (II.1.) sz. rendelet] 70/2009. (IV.23.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Belsőellenőri összefoglaló jelentés elfogadása 2008. 71/2009. (IV.23.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Iskolának nyújtott támogatás elszámolásának elfogadása 72/2009. (IV.23.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Előirányzat módosítás jóváhagyása [3/2009. (II.06.) sz. rendelet] 73/2009. (IV.23.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
TÖKT beszámoló elfogadása 74/2009. (IV.23.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Polgármesteri Hivatal alapító okirat módosítás 75/2009. (IV.23.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Gólyafészek Óvoda alapító okirat módosítás 76/2009. (IV.23.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
IMIP értékelés elfogadása Gólyafészek Óvoda 77/2009. (IV.23.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Gomba Fesztivál előkészítéséről szóló tájékoztató elfogadása 78/2009. (IV.23.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Bercsényi utcai partfal leszakadás vis maior támogatás 79/2009. (IV.23.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Szemere Huba utcai vis maior eseményhez kapcsolódó ideiglenes elhelyezés módosítása 80/2009. (IV.23.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Gomba, Bajcsy-Zs. u. 7. sz. alatti ingatlan értékesítési ajánlata 81/2009. (IV.23.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Liliom utcai 466 hrsz-ú ingatlan értékesítése 82/2009. (IV.23.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
620/2 és 1039/8 hrsz-ú ingatlanok cseréje 83/2009. (IV.23.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Katona József utcai pihenő terület kialakítása 84/2009. (IV.23.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Községháza akadálymentesítési pályázatának előkészítése 85/2009. (IV.23.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Útfelújítási (TEUT) pályázat  benyújtása 86/2009. (V.14.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Óvoda bővítés és felújítás (CÉDE) pályázat benyújtása 87/2009. (V.14.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Vis maior (Szemere Huba) önerő meghatározás korrigálása 88/2009. (V.14.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Jókai u. 8 szám alatti ingatlan értékesítése 89/2009. (V.14.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Gyermeküdültetés támogatása 90/2009. (V.14.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Napirendek elfogadása 91/2009. (V.28.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Úttervezési költségekre fedezet biztosítás 92/2009. (V.28.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Polgármesteri jelentés elfogadása 93/2009. (V.28.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Tanyagondnoki szolgálat létrehozása 94/2009. (V.28.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása 95/2009. (V.28.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Határozatok visszavonása (alapító okiratokat módosító 75. és 76. határozat) 96/2009. (V.28.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítása 97/2009. (V.28.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Gólyafészek Óvoda alapító okiratának módosítása 98/2009. (V.28.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Egészségügyi ellátások beszámolóinak elfogadása 99/2009. (V.28.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Logopédiai ellátásra vonatkozó megállapodás támogatása a TÖKT-tel 100/2009. (V.28.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Részarány-tulajdon vásárlási szándék megerősítése 101/2009. (V.28.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Mendei HÉSZ-re vonatkozó önkormányzati vélemény 102/2009. (V.28.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Közbeszerzési statisztikai összegzés (2008.) elfogadása 103/2009. (V.28.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Haszonbérleti kérelem elbírálása 104/2009. (V.28.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
TEUT pályázat benyújtása (önkormányzati utak felújsítása) 105/2009. (V.28.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
CÉDE pályázat benyújtása (Gólyafészek Óvoda korszerűsítése) 106/2009. (V.28.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Napirendek elfogadása (VI.25.) 107/2009. (VI.25.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Polgármesteri jelentés elfogadása (VI.25.) 108/2009. (VI.25.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Horváth Ádám tanyagondnoki pályázatának elbírálása 109/2009. (VI.25.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Kiss Tibor tanyagondnoki pályázatának elbírálása 110/2009. (VI.25.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Kis Rajmund tanyagondnoki pályázatának elbírálása 111/2009. (VI.25.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Mohai Zoltán tanyagondnoki pályázatának elbírálása 112/2009. (VI.25.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Prágay Attila tanyagondnoki pályázatának elbírálása 113/2009. (VI.25.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Sinai Sándor tanyagondnoki pályázatának elbírálása 114/2009. (VI.25.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Kiss Tibor tanyagondnoki kinevezése 115/2009. (VI.25.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Előirányzat módosítás 116/2009. (VI.25.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Logopédiai ellátás megszervezése 2009. szeptember 1-től 117/2009. (VI.25.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Iskolai tájékoztató elfogadása a 2008/2009-es tanévről 118/2009. (VI.25.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Gólyafészek Óvoda beszámoló elfogadása a 2008/2009-es nevelési évről 119/2009. (VI.25.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Gólyafészek Óvoda tájékoztató elfogadása a 2009/2010-es nevelési év előkészítéséről 120/2009. (VI.25.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Gólyafészek Óvoda maximális létszám túllépési OH engedély kérelme 121/2009. (VI.25.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Gólyafészek Óvoda alapító okirat módosítása 122/2009. (VI.25.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Gólyafészek Óvoda nevelési program kiegészítése 123/2009. (VI.25.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Gólyafészek Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatának kiegészítése 124/2009. (VI.25.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Augusztus 20-i ünnepség előkészítéséről szóló tájékoztató elfogadása 125/2009. (VI.25.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Önkormányzati útfelújítási programhoz közbeszerzési szakértő felkérése 126/2009. (VI.25.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Önkormányzati beruházások saját forrás biztosítása érdekében közbeszerzési eljárás lefolytatása 127/2009. (VI.25.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Iskolafenntartóval kötött megállapodás alapján támogatás visszatérítés kezdeményezése 128/2009. (VI.25.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Egészségügyi szolgáltatók fenntartási költség hozzájárulása 129/2009. (VI.25.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Rendőrkapitányság kiadvány készítésének támogatása 130/2009. (VI.25.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
HÉSZ módosítás során területi besorolási szándék módosításától való elállás 131/2009. (VI.25.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Beruházási hitel visszafizetése 132/2009. (VI.25.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Napirendek elfogadása (VII.16.) 133/2009. (VII.16.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Hitelszerződés közbeszerzési eljárás ajánlati felhívás elfogadása 134/2009. (VII.16.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Módosító indítvány elutasítása (pénzügyi-gazdasági feltétel módosítására) 135/2009. (VII.16.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Útfelújítási közbeszerzési eljárás ajánlati felhívás elfogadása 136/2009. (VII.16.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Gólyafészek Óvoda alapító okirat pontosítása 137/2009. (VII.16.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Közbeszerzési szakértői megbízási szerződés jóváhagyása 138/2009. (VII.16.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Határozat módosítás (86/2009) útfelújítás TEUT pályázathoz 139/2009. (VII.16.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Határozat módosítás (105/2009) útfelújítás TEUT pályázathoz 140/2009. (VII.16.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Tárgyalásos közbeszerzési eljárás megindítása (hitel) 141/2009. (IX.1.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Rendezési terv módosításhoz befizetett összeg visszatérítése 142/2009. (IX.1.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Napirendi pontok elfogadása (IX.10.) 143/2009. (IX.10.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesületével együttműködési megállapodás 144/2009. (IX.10.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
HÉSZ módosítás előkészítő 131/2009. (VI.26.) határozat visszavonása 145/2009. (IX.10.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Polgármesteri jelentés elfogadása (IX.10.) 146/2009. (IX.10.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
2009. év I. félévi költségvetési beszámoló elfogadása 147/2009. (IX.10.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Napirendi pont tárgyalás elhalasztása 148/2009. (IX.10.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Belsőellenőrzési jelentés és intézkedési terv elfogadása (adóhátralék) 149/2009. (IX.10.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Polgármesteri Hivatal alapító okirat módosítása 150/2009. (IX.10.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Gólyafészek Óvoda alapító okirat módosítása 151/2009. (IX.10.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Bursa Hungarica ösztöndíjpályázathoz való csatlakozás 152/2009. (IX.10.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Szociális kártya bevezetése 153/2009. (IX.10.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Érintettségre vonatkozó bejelentés tudomásul vétele (Erdélyi Zsolt) 154/2009. (IX.10.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Ingatlan értékesítés (318 hrsz) 155/2009. (IX.10.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Érintettségre vonatkozó bejelentés tudomásul vétele (Tasi Péter) 156/2009. (IX.10.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Döntési variációk bővítése (Hrsz: 1050/3) 157/2009. (IX.10.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Határozati javaslat elvetése (Hrsz: 1050/3 területrendezés) 158/2009. (IX.10.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Határozati javaslat elvetése (Hrsz: 1050/3 területrendezés) 159/2009. (IX.10.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Határozati javaslat elvetése (Hrsz: 1050/3 területrendezés) 160/2009. (IX.10.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Tasi Kálmán kérelmének elbírálása 161/2009. (IX.10.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Duna-Tisza Közi Nagytérség Regionális Települési Szilárdhulladék Gazdálkodási Rendszerről szóló tájékoztató elfogadása 162/2009. (IX.10.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Módosító indítvány elfogadása (Zöldséges üzlet értékesítése) 163/2009. (IX.10.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Ingatlan értékesítés (1050 Hrsz) 164/2009. (IX.10.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Békési Norbert ingatlanvásárlási kérelmének elbírálása 165/2009. (IX.10.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Ingatlan felajánlás elutasítása (Hrsz: 28) 166/2009. (IX.10.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Gomba Községért Közalapítvány döntéshozó szerveinek kiegészítése 167/2009. (IX.10.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Előkészítői módosító indítvány elfogadása [HÉSZ: 8. § (4)] 168/2009. (IX.10.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Előkészítői módosító indítvány elfogadása [HÉSZ: 15. § (9)] 169/2009. (IX.10.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Előkészítői módosító indítvány elfogadása [HÉSZ: 20/A. § (4)] 170/2009. (IX.10.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Előkészítői módosító indítvány elfogadása [HÉSZ: 8. § (1)] 171/2009. (IX.10.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Előkészítői módosító indítvány elfogadása [HÉSZ: 19. § előtti cím] 172/2009. (IX.10.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Előkészítői módosító indítvány elfogadása [HÉSZ: 15. § (6)] 173/2009. (IX.10.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Előkészítői módosító indítvány elfogadása [HÉSZ: 21. § előtti cím] 174/2009. (IX.10.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Előkészítői módosító indítvány elfogadása [HÉSZ: Gksz övezeti szabályozás] 175/2009. (IX.10.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Előkészítői módosító indítvány elfogadása [HÉSZ: ÜH szabályozás - erdő] 176/2009. (IX.10.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Előkészítői módosító indítvány elfogadása [HÉSZ: ÜH szabályozás] 177/2009. (IX.10.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Településszerkezeti terv elfogadása 178/2009. (IX.10.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Könyvgyűjtemény megvásárlása 179/2009. (IX.10.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
IKSZT pályázat előkészítés 180/2009. (IX.10.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Gombai Református Egyházközség Iskolaügyi Bizottságától javaslat kérése 181/2009. (IX.10.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Vagyonbesorolásról döntés 182/2009. (IX.10.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Héra Alapítvány pályázati lehetőségről döntés 183/2009. (IX.10.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Önkormányzati hatósági ügy elbírálása 184/2009. (IX.10.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Napirendi pontok elfogadása (IX.22.) 185/2009. (IX.22.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Hitelszerződés közbeszerzési eljárás eredményessége 186/2009. (IX.22.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Útfelújítás közbeszerzési eljárás eredménytelenségének megállapítása, ismételt keretmegállapodásos eljárás indítására vonatkozó döntés 187/2009. (IX.22.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Napirend elfogadása (X.29.) 188/2009. (X.29.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
IKSZT tervezési költség többlet jóváhagyása 189/2009. (X.29.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Bercsényi utcai építéshatósági bejelentés költségeinek jóváhagyása 190/2009. (X.29.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Csiperke támogatás átutalás tudomásul vétele 191/2009. (X.29.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Polgármesteri jelentés elfogadása (X.29.) 192/2009. (X.29.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Módosító indítvány elfogadása (szociális rendelet módosítás) 193/2009. (X.29.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Módosító indítvány elfogadása (érdekeltségi rendelet tervezet kiegészítése) 194/2009. (X.29.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
bérleti díjak módosítása 2010. évi 195/2009. (X.29.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
KÖVÁL 2010. évi bérleti díjának módosítása 196/2009. (X.29.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Fejlesztési akcióterv beavatkozásainak és költségbecslésének elfogadása 197/2009. (X.29.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Pályázati döntés (Egészségház kazáncsere, homlokzat KEOP-2009.5.3.0/A) 198/2009. (X.29.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
beruházási terv elfogadása 2010. évi 199/2009. (X.29.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Főépítész beszámolójának elfogadása 2008-2009. 200/2009. (X.29.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Fundamenta-Lakáskassza Zrt előtakarékossági projektzárásról tájékoztató 201/2009. (X.29.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Szennyvízcsatorna beruházási hitel előtörlesztése 202/2009. (X.29.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Közfoglalkoztatási terv elfogadása 2010. 203/2009. (X.29.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Belsőellenőrzési terv elfogadása 2010. 204/2009. (X.29.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Ingatlan értékesítés (1050 hrsz) 205/2009. (X.29.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Gólyafészek Óvoda magasabb vezetői megbízás pályázati kiírása 206/2009. (X.29.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Varga Árpád beadványának elbírálása 207/2009. (X.29.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Vagyonbesorolás 208/2009. (X.29.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Bérlőkijelölés (Békési Norbert - Németh Klára) 209/2009. (X.29.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Bercsényi utcai lakosok beadványára válasz jóváhagyása 210/2009. (X.29.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Rajta Istvánné ingatlan felajánlásának elfogadása 211/2009. (X.29.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Teleki Elek ingatlan felajánlásának elfogadása 212/2009. (X.29.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Tulajdonközösségi megállapodás módosítás kezdeményezése 213/2009. (X.29.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Gólyafészek Óvoda házirend elfogadása 214/2009. (X.29.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Varga Árpád fellebbezésének elbírálása 215/2009. (X.29.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Kovács Péter Csabáné fellebbezésének elbírálása 216/2009. (X.29.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Útfelújítási közbeszerzési eljárás eredmény hirdetése 217/2009. (XI.9.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Napirendi pontok elfogadása (XI.19.) 218/2009. (XI.19.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Pénzügyi szakértői szerződés meghosszabbítása 219/2009. (XI.19.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Vis maior határozat módosítása (Szemere Huba u. 7.) 220/2009. (XI.19.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Polgármesteri jelentés elfogadása (XI.19.) 221/2009. (XI.19.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Egészségügyi szolgáltatók költségtérítésének változatlanul hagyása 222/2009. (XI.19.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Útfelújítási határozati javaslat módosító indítványának elfogadása 223/2009. (XI.19.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Önkormányzati utak felújítási és fejlesztési programja 224/2009. (XI.19.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Főzőkonyha beszámolójának elfogadása 225/2009. (XI.19.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Módosító indítvány elutasítása (közalapítványi kuratórium) 226/2009. (XI.19.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Módosító indítvány elfogadása (közalapítványi kuratórium) 227/2009. (XI.19.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Érintettség bejelentésének elfogadása (Erdélyi Zsolt) 228/2009. (XI.19.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Ingatlan értékesítésről döntés (318 hrsz) 229/2009. (XI.19.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Bérmaradvány felhasználás jóváhagyása 230/2009. (XI.19.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
I-III. negyedéves beszámoló elfogadása 231/2009. (XI.19.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Koncepció elfogadása 232/2009. (XI.19.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Páczi László kérelmének elbírálása 233/2009. (XI.19.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Bursa Hungarica Önkormányzati Felsőoktatási Ösztöndíj pályázatok elbírálása 234/2009. (XI.19.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Napirendi pontok elfogadása (XII.10.) 235/2009. (XII.10.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Polgármesteri jelentés elfogadása (XII.10.) 236/2009. (XII.10.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Közszolgáltatói beszámolók elfogadása (KÖVÁL Zrt, Remondis Dabas Kft.) 237/2009. (XII.10.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Vízdíj javaslat elfogadása 238/2009. (XII.10.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Csatornahasználati díj javaslat elfogadása, fejlesztési célok elnapolásával 239/2009. (XII.10.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Hulladékkezelési díjjavaslat elutasítása 240/2009. (XII.10.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Hulladékkezelési díjjavaslat elfogadása 241/2009. (XII.10.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Helyi adókról szóló rendelet felülvizsgálatáról tájékoztató elfogadása 242/2009. (XII.10.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Polgármesteri Hivatal beszámolójának elfogadása 243/2009. (XII.10.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Hitel visszafizetés technikai hosszabbítás jóváhagyása 244/2009. (XII.10.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Ingatlan felajánlás elfogadása (Hrsz: 1207) Berndt Mihályné 245/2009. (XII.10.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Ingatlan felajánlás elfogadása (Hrsz: 1207) Solti Mihály 246/2009. (XII.10.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Ingatlan értékesítés (Hrsz: 271/2, és 272/1) Trepka Zoltánné 247/2009. (XII.10.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Közfoglalkoztatási terv (2010. évi) elfogadása 248/2009. (XII.10.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Jelzálogjog bejegyzéshez ingatlan értékbecslés jóváhagyása 249/2009. (XII.10.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Jelzálogjog biztosítása a Dél-Pest megyei Takarékszövetkezet részére 250/2009. (XII.10.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Ingatlan vásárlás (Hrsz: 0270/7) Vincze Sándor és tsai. 251/2009. (XII.10.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Polisz Költségvetési Gazdálkodási Alapcsomag bevezetése 252/2009. (XII.10.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Útfelújítás írásbeli konzultációra szóló felhívás elfogadása 253/2009. (XII.10.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Műszaki ellenőrzésre megbízási szerződés (keret-megállapodás) elfogadása 254/2009. (XII.10.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Gomba Községért Közalapítvány kuratóriumi és felügyelő bizottsági tagok jóváhagyása 255/2009. (XII.10.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Önkormányzati vagyontárgyak besorolása vagyonrészekbe 256/2009. (XII.21.)  UGRÁS A HATÁROZATRA