Vissza

 

KIVONAT 

a képviselő-testület 2009. szeptember 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2009. szeptember 10-én megtartott ülésén 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

     178/2009. /IX.10./ sz. határozat

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosítását előkészítő településszerkezeti terv módosítására irányuló javaslatot és az alábbi határozatot hozta.

 

1.      Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a község településszerkezeti tervét és annak leírását a határozat 1. sz. mellékleteként  jóváhagyott „A településszerkezeti terv leírása”, és a 2. sz. mellékleteként jóváhagyott „Gomba településszerkezeti terve M=1:15000” alapján.

 

2.      A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a község településszerkezeti tervének közzétételéről gondoskodjon.

 

 

Határidő:        2009. szeptember 18.

Felelős:           Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

                                 Lehota Vilmos sk.                                   Kósa Erzsébet Anikó sk.

                                     polgármester                                                    jegyző

 
 

1. sz. melléklet a 178/2009. (IX. 11.) sz. határozathoz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

2. sz melléklet a 178/2009. (IX.11.) sz. határozathoz


Gomba Község településszerkezeti terve innen letölthető!