Vissza

 

KIVONAT 

a képviselő-testület 2009. október 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2009. október 29-én megtartott ülésén  9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

    201/2009. /X.29./ sz. határozat

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a a Fundamenta-Lakáskassza Zrt.-vel kötött elő-takarékossági szerződések lezárási folyamatáról és a szennyvízcsatorna építésre felvett beruházási hitel visszafizetéséről szóló tájékoztatót, és az alábbi határozatot hozta:

 

A Képviselő-testület a tájékoztatót elfogadja, és egyúttal felkéri a
polgármestert, hogy az abban foglaltak végrehajtása iránt intézkedjen.

 

 

Határidő: értelemszerűen

Felelős:  Lehota Vilmos polgármester

 

Felelős:           Lehota Vilmos polgármester

Határidő:        2009. november 4.

 

                                  Lehota Vilmos sk.                             Kósa Erzsébet Anikó sk.

                                     polgármester                                                    jegyző