Vissza

 

KIVONAT 

a képviselő-testület 2009. november 19-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

 

     222/2009. /XI.19./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi

    H a t á r o z a t

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az egészségügyi szolgáltatók költségtérítésére vonatkozó előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:

 

1.      A Képviselő-testület a SOM-KE Dental Kft-vel és a Dr. Schidt Egészségügyi Bt-vel kötött szerződés 5. sz. mellékletét képező - az egészségügyi szolgáltató által fizetendő rezsi- és egyéb költségek hozzájárulásáról szóló - a megállapodás 2./ pontjában rögzített összeg módosítását 2010. december 31-ig nem kezdeményezi.

2.      A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a 2009. november 1-től 2010. október 31-ig terjedő egy éves időszak tapasztalati adatain nyugvó költségszámítás alapján az egészségügyi szolgáltatók által 2011. január 1-től fizetendő hozzájárulás felülvizsgálatát a 2011. évi költségvetési koncepció tárgyalásának időpontjáig készítse elő.

 

Határidő: 2009. november 27. és értelemszerűen

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

 

                                            

                                  Lehota Vilmos sk.                             Kósa Erzsébet Anikó sk.

                                     polgármester                                                    jegyző