Vissza

KIVONAT 

a képviselő-testület 2009. február 5-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2009. február 5-én megtartott nyilvános ülésén 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.

 

 

     10/2009. /II.5./ sz. határozat

 

 

Gomba Község Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta a születési és temetési támogatásokról szóló 17/2003. (XI.27.) sz. rendelet felülvizsgálatára vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

1.      A képviselő-testület a születési támogatás megállapítására a rászorultsági alapon, rendkívüli gyermekvédelmi támogatásként megállapítható születési támogatás bevezetését tartalmazó szabályozást támogatja.

 

 

 

Határidő: azonnali

Felelős:    Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

 

                                   Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                                     polgármester                                                    jegyző