Vissza

KIVONAT 

a képviselő-testület 2009. február 5-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2009. február 5-én megtartott nyilvános ülésén 1 igen szavazattal, 5 ellenszavazat és 2 tartózkodás mellett elutasította a fiatalok életkezdési támogatásáról szóló 2005. évi CLXXIV. törvény 6. § (1) bekezdés b) pontjában lévő felhatalmazás alapján a rendeletalkotás lehetőségét.

 

 

     9/2009. /II.5./ sz. határozat

 

 

     Gomba Község Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta a fiatalok életkezdési támogatásáról szóló 2005. évi CLXXIV. törvény 6. § (1) bekezdés b) pontjában lévő felhatalmazáson alapuló - születési támogatásra vonatkozó - rendeletalkotás lehetőségét

 

 

Határidő: azonnali

Felelős:    Lehota Vilmos polgármester