Vissza

 

KIVONAT 

a képviselő-testület 2009. szeptember 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2009. szeptember 10-én megtartott ülésén 6 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:

 

     181/2009. /IX.10./ sz. határozat

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Iskolafenntartói megállapodás kiegészítésére vonatkozó előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:

 

1.      A Képviselő-testület várja a Gombai Református Egyházközség Iskolaügyi Bizottságának a képviselő-testület 128/2009. (VI.25.) sz. határozatának mellékleteként megküldött, megállapodás kiegészítés tervezetére vonatkozó javaslatát.

2.      A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az érintettet tájékoztassa.

 

Határidő: 2009. szeptember 30.

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

 

                                  Lehota Vilmos sk.                             Kósa Erzsébet Anikó sk.

                                     polgármester                                                    jegyző