Vissza

KIVONAT 

a képviselő-testület 2009. március 26-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

 

     57/2009. /III.26./ sz. határozat

 

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2009. március 26-án megtartott nyilvános ülésén a 0298/4 hrsz-ú önkormányzati ingatlanra tett vételi ajánlat tárgyában 5 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 4 tartózkodással nem hozott döntést.

 

A Képviselő-testület az ülés során az előterjesztést a napirend keretében újra tárgyalja.

 

 

 

Határidő:        azonnali

Felelős:           Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

                                                          

 

                                   Lehota Vilmos sk.                            Kósa Erzsébet Anikó sk.

                                     polgármester                                              jegyző