Vissza

 

KIVONAT 

a képviselő-testület 2009. szeptember 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2009. szeptember 10-én megtartott ülésén 6 igen szavazattal, 1 ellenszavazat és 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:

 

     168/2009. /IX.10./ sz. határozat

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta azt az előkészítői módosító indítványt, mely alapján a helyi építési szabályzatot módosító rendelet tervezet kiegészül azzal, hogy a  3/2003. (II.5.) sz. rendelet 8. §-a tartalmazzon egy (4) bekezdést is az alábbi szövegezéssel:

  „(4) Az ökológiai hálózat területeit is érintő beépítésre szánt területeken az építési helyeken belül is úgy kell beépítést végezni, hogy a zöldfelületek összefüggő egységet képezzenek.”

 

 

Határidő: azonnali

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

 

                                  Lehota Vilmos sk.                             Kósa Erzsébet Anikó sk.

                                     polgármester                                                    jegyző