Vissza

KIVONAT 

a képviselő-testület 2009. február 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

 

     29/2009. /II.26./ sz. határozat

  

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 2008. évi költségvetési előirányzatainak módosítására vonatkozó javaslatot, és az alábbi határozatot hozta:

 

  1. A képviselő-testület  az alábbiak szerint egyetért a bevételi- és kiadási előirányzatok módosításával:

 

 

 

Bevételi

Kiadási

 

 

előirányzat változása

(ezer forintban)    

 

Óvodai étkeztetés   

 

 

 

      intézményi működési bevétel

+ 2.147

 

 

Önkormányzatok igazgatási tevékenysége 

­

 

 

        működési célú pénzeszköz átvétel

+ 189

 

 

       beruházás

 

 - 1.339

 

      felújítás

 

-761

 

      államháztartáson kívüli felhalmozási célú pénzeszköz átadás

 

+ 2.578

 

      céltartalék

 

+ 484

 

      általános tartalék

 

 - 3.824

 

Községgazdálkodás

 

 

 

       beruházás

 

 - 90

 

feladatra nem tervezhető elszámolások 

­

 

 

        támogatások

 + 13.949

 

 

Óvodai nevelés   

 

 

 

      dologi

 

 + 1.735

 

       felújítás

 

 - 220

 

Védőnői szolgálat

 

 

 

       beruházás

 

 + 4.640

 

       felújítás

 

 + 4.393

 

Szennyvízelvezetés

 

 

 

       beruházás

 

 - 2.303

 

       felújítás

 

 - 810

 

      államháztartáson kívüli felhalmozási célú pénzeszköz átadás

 

+1.803

 

      dologi kiadás

 

+ 500

 

Pénzbeli rendszeres szociális ellátások   

 

 

 

      munkaadókat terhelő járulékok

 

+ 1.258

 

      ellátottak pénzbeli juttatásai

 

+ 6.824

 

Eseti pénzbeli ellátások   

 

 

 

      dologi kiadások

 

+ 61

 

      ellátottak pénzbeli juttatásai

 

+ 1.356

 

  1. A képviselő-testület felkéri a polgármestert az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló többször módosított 3/2008. (II.01.) sz. rendelet módosításának előkészítésére.

 

Határidő: azonnali

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

 

                                   Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                                     polgármester                                                    jegyző