Vissza

 

KIVONAT 

a képviselő-testület 2009. február 5-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2009. február 5-én megtartott nyilvános ülésén 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta az alábbi határozatot:

 

 

     2/2009. /II.5./ sz. határozat

 

 

 

     Gomba Község Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta a Smid és Reichert Ügyvédi Irodától érkezett megkeresést, és az alábbi döntést hozta:

 

A képviselő-testület támogatja a közös fellépést a hulladékgazdálkodási rendszer mielőbbi beindításának elősegítéséért, és reméli az események felgyorsulását. Amennyiben 2009. július 15-ig, a bezárt és felhagyott hulladéklerakók rekultivációjának tervezett befejezési időpontjáig a hulladékkezelési rendszeren belül nem végzik el Gomba Község felhagyott hulladéklerakójának rekultivációját, úgy – a megkeresés alapján – csatlakozási szándékát jelzi Tápiószecső Önkormányzatának, illetve a  Smid és Reichert Ügyvédi Irodának a közös jogi fellépést illetően.

 

Határidő: értelemszerűen

Felelős:    Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

 

                                   Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                                     polgármester                                                    jegyző