Vissza

KIVONAT 

a képviselő-testület 2009. április 23-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2009. április 23-án megtartott nyilvános ülésén 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

 

     77/2009. /IV.23./ sz. határozat

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Gólyafészek Óvoda minőségirányítási program éves értékeléséről szóló intézményvezetői tájékoztatót és az alábbi határozatot hozta:

 

1.      A Képviselő-testület a tájékoztatót elfogadja.

2.      A Képviselő-testület felkéri a nevelési intézmény vezetését, hogy a fejlesztési javaslatok megvalósítása érdekében tegye meg a szükséges intézkedéseket.

 

 

Határidő:           értelemszerűen

Felelős:              dr. Zimonyi Károlyné intézményvezető

             

                                   Lehota Vilmos sk.                            Kósa Erzsébet Anikó sk.

                                     polgármester                                              jegyző