Vissza

KIVONAT 

a képviselő-testület 2009. március 26-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2009. március 26-án megtartott nyilvános ülésén 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

     61/2009. /III.26./ sz. határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az illetékes Rendőrkapitányság felé tett bejelentésről és a bejelentést követően történt eseményekről szóló tájékoztatót és az alábbi állásfoglalást fogalmazta meg:

 

1.       A Képviselő-testület visszautasít minden fenyegetést és megalapozatlan vádaskodást.

 

2.      A Képviselő-testület az önkormányzati tulajdon- és érdeksérelem esetén egyetért az önkormányzat nevében történő határozott fellépéssel, az illetékes szervek felé történő bejelentéssel, és a felelősségre vonás kezdeményezésével.  Egyben utasítja a polgármestert, hogy a törvények betartása és betartatása érdekében az önkormányzati tulajdon- és érdeksérelem esetén a jövőben is hasonló módon járjon el.

 

3.      A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az állásfoglalását tartalmazó képviselő-testületi határozat kivonatát tájékoztatás céljából küldje meg az érintett gombai lakosnak és az Országos Rendőr-főkapitányság Monori Rendőrkapitánysága Kapitányságvezetőjének.

 

 

Határidő:          2009. április 9.

Felelős:             Lehota Vilmos polgármester

 

 

                                   Lehota Vilmos sk.                            Kósa Erzsébet Anikó sk.

                                     polgármester                                              jegyző