Vissza

 

KIVONAT

 

a képviselő-testület 2009. május 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2009. május 28-án megtartott nyilvános ülésén 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

 

     96/2009. /V.28./ sz. határozat

 

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzat költségvetési szervei alapító okiratainak módosítására irányuló javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

1.                  A Képviselő-testület a 2009. április 23-án megtartott ülésen hozott 75/2009. (IV.23.) és a 76/2009. (IV.23.) sz. határozatait visszavonja.

 

Határidő: azonnali

Felelős:    Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

 

 

                                   Lehota Vilmos sk.                            Kósa Erzsébet Anikó sk.

                                     polgármester                                              jegyző