Vissza

 

KIVONAT 

a képviselő-testület 2009. szeptember 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2009. szeptember 10-én megtartott ülésén  8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

     147/2009. /IX.10./ sz. határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről és az alábbi határozatot hozta.

 

1.        A Képviselő-testület  az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló tájékoztatót elfogadja.

 

 

Határidő: azonnali

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

                                  Lehota Vilmos sk.                             Kósa Erzsébet Anikó sk.

                                     polgármester                                                    jegyző