Vissza

KIVONAT 

a képviselő-testület 2009. február 5-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2009. február 5-én megtartott nyilvános ülésén 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodással nélkül meghozta az alábbi határozatot:

 

     7/2009. /II.5./ sz. határozat

 

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 2009. évi munkatervre vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

 

1./ A Képviselő-testület a 2009. évi munkatervét a határozat 1. sz. mellékletében foglaltaknak megfelelően elfogadta.

 

 

 

Határidő: értelemszerűen

Felelős:      polgármester

                  jegyző

 

 

Kiadmány hiteléül:

 

Molnár Zita sk.

Gomba, 2009. február 6.

 

 

 

2009. évi

 

M U N K A T E R V

 

2009. február 05. /csütörtök/ 1500 óra           

 

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

                       Gomba, Bajcsy-Zs. u. 2.

 

 

 

NAPIRENDEK:

 

 

1.)

Polgármesteri, alpolgármesteri, bizottsági elnöki jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi, bizottsági határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés közötti időben történt fontosabb eseményekről

Előterjesztők:

Véleményező:

polgármester, alpolgármester, állandó bizottságok elnökei

valamennyi bizottság

 

2.)

Javaslat a képviselő-testület 2009. évi munkatervére

Előterjesztő:

polgármester

Előkészítő

jegyző

Véleményező:

valamennyi bizottság

 

3.)

Javaslat a születési és temetési támogatásokról szóló 17/2003. /XI.27.) sz. rendelet felülvizsgálatára

Előterjesztő:

polgármester

Előkészítő

jegyző

Véleményező:

valamennyi bizottság

 

4.)

Javaslat a Fáy András Református Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény közoktatási megállapodás alapján történő 2009. évi támogatására          

Előterjesztő:

polgármester

Előkészítő

jegyző

Véleményező:

Pénzügyi Bizottság

5.)

Javaslat az egészségügyi szolgáltatók által az Egészségház fenntartási költségeihez fizetendő hozzájárulás felülvizsgálatára        

Előterjesztő:

polgármester

Előkészítő

jegyző

Véleményező:

valamennyi bizottság

 

6.)

Javaslat az önkormányzat 2009. évi költségvetési rendeletének elfogadására

Előterjesztő:

polgármester

Előkészítő

jegyző

Véleményező:

valamennyi bizottság

 

7.)

Javaslat a köztisztviselők egyéni teljesítmény-követelményének alapját képező önkormányzati kiemelt célok meghatározására         

Előterjesztő:

jegyző

Előkészítő

---

Véleményező:

valamennyi bizottság

 

8.)

Tájékoztató az Önkormányzati Építészeti- Műszaki Tervtanácsról, szervezetéről és működési szabályairól szóló 15/2007. (IX.28.) sz. rendeletre érkezett törvényességi észrevételről   

 

Előterjesztő:

polgármester

 

Előkészítő

jegyző

 

 

 

 

9.)

Tájékoztató a helyi iparűzési adó 2008. évi belsőellenőrzésének megállapításairól

 

Előterjesztő:

polgármester

 

Előkészítő

jegyző

 

Véleményező:

valamennyi bizottság

 

 

10.)

Javaslat az első osztályos tanulóknak a 2009/2010-es tanévre történő beiratkozás időpontjának jóváhagyására  

 

Előterjesztő:

polgármester

 

Előkészítő

jegyző

 

Véleményező:

valamennyi bizottság

 

 

11.)

Javaslat a Gólyafészek Óvodában a 2009. évi nyári takarítási szünet időpontjának jóváhagyására

Előterjesztő:

polgármester

Előkészítő

jegyző

Véleményező:

valamennyi bizottság

 

12.)

Tájékoztató Gomba Község Önkormányzata 2009. évi közfoglalkoztatási tervéről 

Előterjesztő:

polgármester

Előkészítő

jegyző

Véleményező:

valamennyi bizottság

           

 

 

 

13.)

Egyebek

 

 

2009. február 26. /csütörtök/ 1500 óra           

 

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

                        Gomba, Bajcsy-Zs. u. 2.

 

 

NAPIRENDEK:

 

 

1.)

Polgármesteri, alpolgármesteri, bizottsági elnöki jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi, bizottsági határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés közötti időben történt fontosabb eseményekről

Előterjesztők:

Véleményező:

polgármester, alpolgármester, állandó bizottságok elnökei

valamennyi bizottság

 

2.)

Javaslat Gomba Község Önkormányzata 2008. évi költségvetési előirányzatainak módosítására és az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 3/2008. (II.01.) számú képviselő-testületi rendelet módosítására

Előterjesztő:

polgármester

Előkészítő

jegyző

Véleményező:

valamennyi bizottság

 

3.)

Beszámoló a Gomba község közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről, és az azzal kapcsolatos feladatokról

Előterjesztő:

Monor Város Rendőrkapitánya

Előkészítő

Rendőrkapitányság

Véleményező:

valamennyi bizottság

 

4.)

Tájékoztató a Gombai Polgárőr Egyesület működéséről

Előterjesztő:

Az egyesület elnöke

Előkészítő

--

Véleményező:

valamennyi bizottság

 

5.)

Tájékoztató az önkormányzat közművelődési tevékenységéről

 

Előterjesztő:

polgármester

 

Előkészítő

művelődés-szervező

 

Véleményező:

valamennyi bizottság

 

 

 

6.)

Tájékoztató a március 15-i ünnepség előkészítéséről

Előterjesztő:

polgármester

Előkészítő

művelődés-szervező

Véleményező:

Pénzügyi Bizottság, Ügyrendi Bizottság

 

7.)

Egyebek

 

 

KÖZMEGHALLGATÁS

 

 

 

2009. március 19. /csütörtök/ 1800 óra          

 

Az ülés helye: Faluház nagyterme

                        Gomba, Petőfi u. 11.

 

 

 

 

NAPIRENDEK:

 

 

1.)

Tájékoztató az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről

 

 

2.)

Tájékoztató a szennyvízcsatorna beruházási hitel visszafizetésének előkészítéséről

 

 

3.)

Tájékoztató a helyi adókról szóló rendelet bevezetésének tapasztalatairól

 

 

4.)

Tájékoztató az önkormányzat 2009. évi beruházási terveiről

 

 

 

 

2009. március 26. /csütörtök/ 1500 óra          

 

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Gomba, Bajcsy-Zs. u. 2.

 

 

NAPIRENDEK:

 

 

1.)

Polgármesteri, alpolgármesteri, bizottsági elnöki jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi, bizottsági határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés közötti időben történt fontosabb eseményekről

Előterjesztők:

Véleményező:

polgármester, alpolgármester, állandó bizottságok elnökei

valamennyi bizottság

 

2.)

Javaslat a gyermekvédelmi támogatásokról szóló 3/2006. (III.24.) sz. rendelet felülvizsgálatára

Előterjesztő:

polgármester

Előkészítő

jegyző

Véleményező:

valamennyi bizottság

 

3.)

Beszámoló a Monor Városi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat gombai illetékességi területen folytatott tevékenységéről

 

Előterjesztő:

Monor Városi Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat vezetője

 

Előkészítő

--

 

Véleményező:

Szociális Bizottság

 

 

4.)

Javaslat az önkormányzat költségvetési szervei alapító okiratainak felülvizsgálatára            

 

Előterjesztő:

polgármester

 

Előkészítő

jegyző

 

Véleményező:

valamennyi bizottság

 

 

5.)

Tájékoztató a helyi kegyeleti közszolgáltatásról

 

Előterjesztő:

polgármester

 

Előkészítő

közszolgáltató

 

Véleményező:

valamennyi bizottság

 

 

6.)

Tájékoztató a szennyvízcsatorna beruházási hitel visszafizetésének előkészítéséről

 

Előterjesztő:

polgármester

 

Előkészítő

jegyző

 

Véleményező:

valamennyi bizottság

 

 

7.)

Tájékoztató Gomba Község Önkormányzata 2009. évi közfoglalkoztatási tervéről 

Előterjesztő:

polgármester

Előkészítő

jegyző

Véleményező:

valamennyi bizottság

 

8.)

Egyebek

 

 

 

 

         

 

 

2009. április 23. /csütörtök/ 1500 óra 

 

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

                        Gomba, Bajcsy-Zs. u. 2.

 

NAPIRENDEK:

 

1.)

Polgármesteri, alpolgármesteri, bizottsági elnöki jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi, bizottsági határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés közötti időben történt fontosabb eseményekről

Előterjesztők:

Véleményező:

polgármester, alpolgármester, állandó bizottságok elnökei

valamennyi bizottság

 

2.)

Javaslat az önkormányzat 2008. évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámoló elfogadására, és a zárszámadási rendelet megalkotására

Előterjesztő:

polgármester

Előkészítő

jegyző

Véleményező:

valamennyi bizottság

 

3.)

Javaslat Gomba Község Önkormányzata 2009. évi költségvetési előirányzatainak módosítására és a 2009. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítására

Előterjesztő:

polgármester

Előkészítő

jegyző

Véleményező:

valamennyi bizottság

 

4.)

Javaslat a Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervről szóló 3/2003. (II.5.) sz. rendelet felülvizsgálatára

Előterjesztő:

polgármester

Előkészítő

jegyző

Véleményező:

valamennyi bizottság

 

5.)

Tájékoztató a hatályos önkormányzati rendeletekről és javaslat helyi rendeletek jogharmonizációs felülvizsgálatára

Előterjesztő:

polgármester

Előkészítő

jegyző

Véleményező:

valamennyi bizottság

 

6.)

Tájékoztató a Monor és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2008. évi tevékenységéről

Előterjesztő:

társulás elnöke

Előkészítő

munkaszervezet vezetője

Véleményező:

valamennyi bizottság

 

7.)

Javaslat a Gólyafészek Óvoda minőségirányítási program éves értékelésének jóváhagyására

Előterjesztő:

intézményvezető

Előkészítő

--

Véleményező:

valamennyi bizottság

 

8.)

Tájékoztató a Gombai Falunapok megrendezésének előkészületeiről

Előterjesztő:

polgármester

Előkészítő

művelődés-szervező

Véleményező:

pénzügyi bizottság, ügyrendi bizottság

 

9.)

Egyebek

 

2009. május 28. /csütörtök/ 1500 óra  

 

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

                        Gomba, Bajcsy-Zs. u. 2.

 

 

NAPIRENDEK:

 

 

1.)

Polgármesteri, alpolgármesteri, bizottsági elnöki jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi, bizottsági határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés közötti időben történt fontosabb eseményekről

Előterjesztők:

Véleményező:

polgármester, alpolgármester, állandó bizottságok elnökei

valamennyi bizottság

 

2.)

Javaslat az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 16/2007. (XI.27.) sz. rendelet módosítására

Előterjesztő:

polgármester

Előkészítő

jegyző

Véleményező:

valamennyi bizottság

 

3.)

Javaslat a polgármesteri hivatal szervezeti és működési szabályzata módosításának jóváhagyására

Előterjesztő:

jegyző

Véleményező:

Szociális bizottság

 

4.)

Beszámoló a község egészségügyi alap és szakellátásáról

Előterjesztő:

polgármester

Előkészítő

egészségügyi szolgáltatók

jegyző

Véleményező:

Szociális bizottság

 

5.)

Egyebek

 

 

 

2009. június 25. /csütörtök/ 1500 óra 

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

                        Gomba, Bajcsy-Zs. u. 2.

 

 

NAPIRENDEK:

 

 

1.)

Polgármesteri, alpolgármesteri, bizottsági elnöki jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi, bizottsági határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés közötti időben történt fontosabb eseményekről

Előterjesztők:

Véleményező:

polgármester, alpolgármester, állandó bizottságok elnökei

valamennyi bizottság

 

2.)

Javaslat Gomba Község Önkormányzata 2009. évi költségvetési előirányzatainak módosítására és a 2009. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítására

Előterjesztő:

polgármester

Előkészítő

jegyző

Véleményező:

valamennyi bizottság

 

3.)

Javaslat a felsőoktatásban résztvevők ösztöndíjrendszeréről szóló rendelet megalkotására

Előterjesztő:

polgármester

Előkészítő

jegyző

Véleményező:

valamennyi bizottság

 

4.)

Javaslat az étkezési térítési díjak felülvizsgálatára

Előterjesztő:

polgármester

Előkészítő

jegyző

Véleményező:

Ügyrendi Bizottság, Pénzügyi Bizottság

 

5.)

Beszámoló a Gólyafészek Óvoda 2008/2009-es nevelési év feladatainak végrehajtásáról

Előterjesztő:

intézményvezető

Előkészítő

--

Véleményező:

valamennyi bizottság

 

6.)

Tájékoztató a Gólyafészek Óvoda 2009/2010-es nevelési évének előkészítéséről

Előterjesztő:

intézményvezető

Előkészítő

--

Véleményező:

valamennyi bizottság

 

7.)

A  Fáy András Református Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tájékoztatója a 2008/2009-es tanév feladatainak végrehajtásáról, és a 2009/2010-es tanév előkészítéséről

Előterjesztő:

polgármester

Előkészítő

fenntartó

Véleményező:

valamennyi bizottság

 

8.)

Tájékoztató az augusztus 20-i ünnepség előkészítéséről

Előterjesztő:

Polgármester

Előkészítő

művelődésszervező

Véleményező:

Pénzügyi Bizottság

 

9.)

Egyebek

 

 

 

2009. szeptember 10. /csütörtök/ 1500 óra     

 

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

                        Gomba, Bajcsy-Zs. u. 2.

 

NAPIRENDEK:

 

1.)

Polgármesteri, alpolgármesteri, bizottsági elnöki jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi, bizottsági határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés közötti időben történt fontosabb eseményekről

Előterjesztők:

Véleményező:

polgármester, alpolgármester, állandó bizottságok elnökei

valamennyi bizottság

 

2.)

Beszámoló az önkormányzat 2009. I. félévi gazdálkodásáról

Előterjesztő:

polgármester

Előkészítő

jegyző

Véleményező:

valamennyi bizottság

 

3.)

Tájékoztató a 2009. évi belsőellenőrzési jelentésekről, és javaslat az  intézkedési terv elfogadására

Előterjesztő:

polgármester

Előkészítő

jegyző

Véleményező:

valamennyi bizottság

 

4.)

Tájékoztató a szüreti felvonulás és az október 23-i ünnepség előkészítéséről

Előterjesztő:

polgármester

Előkészítő

művelődés-szervező

Véleményező:

valamennyi bizottság

 

5.)

Tájékoztató a Duna-Tisza közi Nagytérség Kommunális Szilárdhulladék-gazdálkodási Rendszer működéséről

Előterjesztő:

polgármester

Előkészítő

gesztor

Véleményező:

valamennyi bizottság

 

6.)

Egyebek

 

 

2009. október 29. /csütörtök/ 1500 óra           

 

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

                        Gomba, Bajcsy-Zs. u. 2.

 

 

NAPIRENDEK:

 

 

1.)

Polgármesteri, alpolgármesteri, bizottsági elnöki jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi, bizottsági határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés közötti időben történt fontosabb eseményekről

Előterjesztők:

Véleményező:

polgármester, alpolgármester, állandó bizottságok elnökei

valamennyi bizottság

 

2.)

Javaslat Gomba Község Önkormányzata 2009. évi költségvetési előirányzatainak módosítására és a 2009. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítására

Előterjesztő:

polgármester

Előkészítő

jegyző

Véleményező:

valamennyi bizottság

 

3.)

Javaslat az önkormányzat által megállapított bérleti díjak felülvizsgálatára

Előterjesztő:

polgármester

Előkészítő

jegyző

Véleményező:

Ügyrendi Bizottság, Pénzügyi Bizottság

 

4.)

Javaslat a KÖVÁL Zrt. számára megállapított bérleti díj felülvizsgálatára

Előterjesztő:

polgármester

Előkészítő

jegyző

Véleményező:

Pénzügyi Bizottság

 

5.)

Javaslat a fejlesztési akcióterv felülvizsgálatára

Előterjesztő:

polgármester

Előkészítő

állandó bizottságok elnökei

Véleményező:

valamennyi bizottság

 

6.)

Egyebek

 

 

2009. november 19. /csütörtök/ 1500 óra       

 

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

                        Gomba, Bajcsy-Zs. u. 2.

 

 

NAPIRENDEK:

 

 

1.)

Polgármesteri, alpolgármesteri, bizottsági elnöki jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi, bizottsági határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés közötti időben történt fontosabb eseményekről

Előterjesztők:

Véleményező:

polgármester, alpolgármester, állandó bizottságok elnökei

valamennyi bizottság

 

2.)

Tájékoztató az önkormányzat háromnegyed-éves gazdálkodásáról

Előterjesztő:

polgármester

Előkészítő

jegyző

Véleményező:

valamennyi bizottság

 

3.)

Javaslat az önkormányzat 2010. évi koncepciójára

Előterjesztő:

polgármester

Előkészítő

jegyző

Véleményező:

valamennyi bizottság

 

4.)

Tájékoztató a Főzőkonyha működéséről

Előterjesztő:

polgármester

Előkészítő

jegyző

Véleményező:

Pénzügyi Bizottság

 

5.)

Tájékoztató a 2010. évi rendezvénytervről

Előterjesztő:

polgármester

Előkészítő

művelődés-szervező

Véleményező:

Pénzügyi Bizottság, Szociális Bizottság

 

6.)

Egyebek

 

 

2009. december 10. /csütörtök/ 1500 óra       

 

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

                        Gomba, Bajcsy-Zs. u. 2.

 

 

NAPIRENDEK:

 

 

1.)

Polgármesteri, alpolgármesteri, bizottsági elnöki jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi, bizottsági határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés közötti időben történt fontosabb eseményekről

Előterjesztők:

Véleményező:

polgármester, alpolgármester, állandó bizottságok elnökei

valamennyi bizottság

 

2.)

Beszámoló a víz-, csatorna- és hulladékkezelési szolgáltatásokról

Előterjesztő:

polgármester

Előkészítők:

közszolgáltatók

Véleményező:

Pénzügyi Bizottság

 

3.)

Javaslat a közüzemi díjakat megállapító rendelet felülvizsgálatára, a közüzemi díjak mértékének módosítására.

Előterjesztő:

polgármester

Előkészítők:

közszolgáltatók

Véleményező:

valamennyi bizottság

 

4.)

Javaslat a helyi adókról szóló 32/2008. (XII.12.) sz. rendelet felülvizsgálatára

Előterjesztő:

polgármester

Előkészítők:

jegyző

Véleményező:

valamennyi bizottság

 

5.)

Beszámoló a polgármesteri hivatal tevékenységéről

Előterjesztő:

jegyző

Véleményező:

valamennyi bizottság

 

6.)

Tájékoztató a szennyvízcsatorna beruházási hitel visszafizetéséről

 

Előterjesztő:

polgármester

 

Előkészítők:

közszolgáltatók

 

Véleményező:

valamennyi bizottság

 

 

7.)

Egyebek