Vissza

 

KIVONAT 

a képviselő-testület 2009. június 25-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2009. június 25-én megtartott nyilvános ülésén 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

     118/2009. /VI.25./ sz. határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Fáy András Református Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tájékoztatóját a 2008/2009-es tanév feladatainak végrehajtásáról, és a 2009/2010-es tanév előkészítéséről és az alábbi határozatot hozta:

 

1.        A Képviselő-testület a tájékoztatót elfogadta.

2.        A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a tájékoztató elfogadásáról a fenntartót értesítse.

 

Határidő: 2009. július 10.

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

                                  Lehota Vilmos sk.                             Kósa Erzsébet Anikó sk.

                                     polgármester                                                    jegyző