Vissza

 

KIVONAT 

a képviselő-testület 2009. szeptember 10-én megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2009. szeptember 10-én megtartott ülésén 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

     184/2009. /IX.10./ sz. határozat

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szluka Károly  és Szluka Károlyné Gomba, Bercsényi u. 18. szám alatti lakosok kérelmét megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta.

 

                        1./   Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szluka Károly és Szluka Károlyné Gomba, Bercsényi u. 18. szám alatti lakosok kamatmentes kölcsön iránti kérelmét - tekintettel arra,  hogy Gomba Község Önkormányzatának a szociális igazgatásról  és ellátásokról szóló többször módosított 4/2008.(II.06.) sz. rendelete nem tartalmaz kamatmentes kölcsön nyújtására lehetőséget - elutasította.

 

2./   Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhívta  kérelmezők figyelmét, hogy éljenek a Fundamenta Lakáskassza Zrt.-nél az ingatlanra kötött előtakarékossági szerződés alapján igényelhető lakáscélú hitelfelvétel lehetőségével.

 

 

 

                                  Lehota Vilmos sk.                             Kósa Erzsébet Anikó sk.

                                     polgármester                                                    jegyző