Vissza

 

KIVONAT 

a képviselő-testület 2009. szeptember 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2009. szeptember 10-én megtartott ülésén  8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

     167/2009. /IX.10./ sz. határozat

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Gomba Községért Közalapítvány döntéshozó szerveinek kiegészítésére vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

1.      A Képviselő-testület a Gomba Községért Közalapítvány döntéshozó szerveinek kiegészítésére vonatkozó polgármesteri tájékoztatót elfogadta.

2.      A Képviselő-testület az elfogadással egyidejűleg úgy döntött, hogy a várhatóan szeptember végén megtartásra kerülő rendkívüli ülés napirendjére tűzi a Közalapítvány döntéshozó szerveinek kiegészítésére vonatkozó javaslatot.

 

Határidő: 2009. szeptember 18.

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

 

                                  Lehota Vilmos sk.                             Kósa Erzsébet Anikó sk.

                                     polgármester                                                    jegyző