Vissza

 

KIVONAT 

a képviselő-testület 2009. november 19-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

     227/2009. /XI.19./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi

    H a t á r o z a t

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Gomba Községért Közalapítvány döntéshozó szerveinek kiegészítésére vonatkozó előterjesztés alapján érkezett - civilszervezeti javaslatkérésre, és december 10-i újratárgyalásra vonatkozó - képviselői módosító indítványt, és azt 6 igen szavazattal 1  tartózkodással és 2 nem szavazat mellett elfogadta.

 

 

 

 

                                            

                                  Lehota Vilmos sk.                             Kósa Erzsébet Anikó sk.

                                     polgármester                                                    jegyző