Vissza

 

KIVONAT 

a képviselő-testület 2009. szeptember 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2009. szeptember 10-én megtartott ülésén  7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

 

     156/2009. /IX.10./ sz. határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul vette Tasi Péter alpolgármesternek az Egyebek napirend 5. témájának tárgyalása során bejelentett érintettségét.

 

                                  Lehota Vilmos sk.                             Kósa Erzsébet Anikó sk.

                                     polgármester                                                    jegyző