Vissza

KIVONAT 

a képviselő-testület 2009. február 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2009. február 26-án megtartott nyilvános ülésén 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.

 

 

 

     37/2009. /II.26./ sz. határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Pataky Lászlóné ingatlan vásárlásra irányuló kérelme tárgyában készült határozati javaslathoz érkezett ajánlati összeg meghatározására irányuló módosító indítványt és azt elfogadta

 

 

Határidő: azonnali

Felelős: Lehota Vilmos polgármester