Vissza

 

KIVONAT 

a képviselő-testület 2009. július 16-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2009. július 16-án megtartott rendkívüli ülésén az alábbi határozatot hozta:

 

 

     135/2009. /VII.16./ sz. határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2 igen szavazattal, 6 ellenszavazat, 1 tartózkodás mellett elvetette a község úthálózatának felújítási, fejlesztési munkáira vonatkozó közbeszerzési eljárás tervezett ajánlati felhívásának III.2.2 pontjában meghatározott gazdasági és pénzügyi  alkalmassági feltételek változtatására irányuló módosító indítványt.

 

 

 

                                  Lehota Vilmos sk.                             Kósa Erzsébet Anikó sk.

                                     polgármester                                                    jegyző