Vissza

 

KIVONAT 

a képviselő-testület 2009. november 19-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2009. november 19-én megtartott ülésén 6 igen szavazattal, 1 ellenszavazat mellett, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

     223/2009. /XI.19./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi

    H a t á r o z a t

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta azt a pénzügyi bizottsági módosító indítványt, mely az önkormányzati utak felújítási és fejlesztési programjával kapcsolatban készült előterjesztés határozati javaslatának 3. pontjából az a.) és a d.)-g.) pontok törlését kezdeményezte.

 

 

Határidő: azonnali

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

                                            

                                  Lehota Vilmos sk.                             Kósa Erzsébet Anikó sk.

                                     polgármester                                                    jegyző