Vissza

KIVONAT 

a képviselő-testület 2009. február 5-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2009. február 5-én megtartott nyilvános ülésén 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.

 

     16/2009. /II.5./ sz. határozat

 

 

 

Gomba Község Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta a Fáy András Református Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Igazgatója által a 2009/2010-es tanévre az első évfolyamosok beiratkozásának időpontjára tett javaslatát és az alábbi határozatot hozta:

 

1./     A képviselő-testület a 2009/2010-es tanévre a beiratkozás időszakait

                 2009. március 16-án 800-tól 1600 óráig és

                 2009. március 17-én 800-tól 1600 óráig határozza meg.

 

2./     A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a határozatról az oktatási intézmény igazgatóját tájékoztassa, és beiratkozás időpontjának a Községháza hirdetőtábláján történő kifüggesztéséről, illetve az önkormányzat honlapján történő megjelentetéséről gondoskodjon

 

Határidő: azonnali

Felelős: Lehota Vilmos polgármester