Vissza

 

KIVONAT 

a képviselő-testület 2009. október 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2009. október 29-én megtartott ülésén  8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

 

    188/2009. /X.29./ sz. határozat

 

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2009. október 29-i nyilvános ülés napirendjét a meghívóban jelölt tárgysorozat 14. pontjának napirendről történő levételével, e napirend tárgyalása nélkül fogadta el.

 

A Képviselő-testület a napirend elfogadását megelőző döntés alapján a 11. napirend keretében tárgyalta a Takarékbank óvadéki szerződés megkötésére érkezett javaslatát is.  

 

 

        

 

                                  Lehota Vilmos sk.                             Kósa Erzsébet Anikó sk.

                                     polgármester                                                    jegyző