Vissza

KIVONAT 

a képviselő-testület 2009. február 5-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2009. február 5-én megtartott nyilvános ülésén 3 igen szavazattal, 3 ellenszavazat és 2 tartózkodás mellett elutasította a születési támogatás megállapítását tartalmazó rendelet-tervezethez érkezett, 2007. március 1-i visszamenőleges hatályba léptetésre vonatkozó módosító indítványt

 

 

     8/2009. /II.5./ sz. határozat

 

 

     Gomba Község Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta a születési támogatás megállapítását tartalmazó rendelet-tervezethez érkezett, 2007. március 1-i visszamenőleges hatályba léptetésre vonatkozó módosító indítványt és azt elutasította.

 

Határidő: azonnali

Felelős:    Lehota Vilmos polgármester