Vissza

 

KIVONAT 

a képviselő-testület 2009. december 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2009. december 10-én megtartott ülésén 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

     255/2009. /XII.10./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi

    H a t á r o z a t

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Gomba Községért Közalapítvány döntéshozó szerveinek kiegészítéséről szóló javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

1.      A Képviselő-testület a Gomba Községért Közalapítvány kuratóriumi tagságában megerősíti Balla Dezsőnét (Gomba, Rákóczi Ferenc út 9.), Bóka Józsefet (Gomba, Bajcsy-Zsilinszky Endre u. 27.) és Czibula Lászlót (Gomba, Bartók Béla u. 17.).

2.      A Képviselő-testület a Gomba Községért Közalapítvány felügyelő bizottsági tagságában megerősíti Rikter Györgynét (Gomba, Szőlő u. 6.) és Bokros Imrét (Gomba, Rákóczi Ferenc út 101.).

3.      A Képviselő-testület a Gomba Községért Közalapítvány kuratóriumának további tagjaiként Dr. Darabos Gábort (Gomba, Liliom u. 70.) és Dr. Molnár Lajost (Gomba, Gombai út 65.) választja.

4.      A Képviselő-testület a Gomba Községért Közalapítvány felügyelő bizottságába további tagként Pásztor Barnabást (Gomba, Petőfi Sándor u. 18.) választja.

5.      A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a tisztségviselők nyilvántartásában bekövetkezett változások átvezetéséről gondoskodjon.

 

Határidő: 2009. december 31.

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

 

                                            

                                  Lehota Vilmos sk.                             Kósa Erzsébet Anikó sk.

                                     polgármester                                                    jegyző