Vissza

 

KIVONAT 

a képviselő-testület 2009. február 5-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

 

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2009. február 5-én megtartott nyilvános ülésén 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta az alábbi határozatot:

 

 

 

     1/2009. /II.5./ sz. határozat

   

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a helyi adókról szóló 32/2008. (XII.12.) sz. rendelet módosításának napirendre történő felvételére vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

1.      Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés napirendjei közé, a polgármesteri jelentést követő 2. napirendi sorszámmal felveszi a helyi adókról szóló 32/2008. (XII.12.) sz. rendelet módosítására vonatkozó javaslatot, mely következtében a meghívóban szereplő 2-13. napirendi pontok számozása 3-14-re változik.

 

Határidő:             azonnali

Felelős:    Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

 

                                   Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                                     polgármester                                                    jegyző