Vissza

 

KIVONAT 

a képviselő-testület 2009. október 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2009. október 29-én megtartott ülésén  9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

 

    189/2009. /X.29./ sz. határozat

 

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az Integrált Közösségi Szolgáltató Tér támogatási igényének előkészítéséről szóló módosító javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

(1)   A Képviselő-testület 180/2009. (IX.10.) számú határozat 3. pontjában szereplő

a)      az építési dokumentáció elkészítésére jóváhagyott 1.200.000 Ft előirányzat összegét 612.500,- forinttal megnöveli,

b)      az ingatlan telekhatár-rendezési munkáinak elvégzésére jóváhagyott 125.000,- Ft előirányzat összegét 25.000,- Ft forinttal csökkenti, továbbá

c)      a pályázatírási munkák elvégzésére 125.000,- Ft összegben költségvetési előirányzatot biztosít a fejlesztési céltartalék terhére.

 

 

 

Határidő:  értelemszerűen

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

 

                                  Lehota Vilmos sk.                             Kósa Erzsébet Anikó sk.

                                     polgármester                                                    jegyző