Vissza

 

KIVONAT 

a képviselő-testület 2009. szeptember 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2009. szeptember 10-én megtartott ülésén  8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

 

     165/2009. /IX.10./ sz. határozat

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Gomba, Jókai u. 21. szám alatti önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanra benyújtott vételi ajánlatról szóló tájékoztatót és az alábbi határozatot hozta:

 

1.      A Képviselő-testület a Békési Norbert és Németh Klára által benyújtott ingatlanvásárlási kérelmet nem támogatja.

2.      A Képviselő-testület nem zárkózik el attól, hogy a Jókai u. 21. szám alatti ingatlant - kérelem esetén - határozott időre Békési Norbert és Németh Klára, valamint a családban nevelkedő gyermek részére kiutalja.

3.      A Képviselő-testület - tulajdonosi jogait gyakorolva - nem járul hozzá ahhoz, hogy Békési Norbert és Németh Klára a Gomba, Jókai u. 21. szám alatti családi házba a központi fűtést beszereltesse.

4.      A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az érintetteket tájékoztassa.

 

Határidő: 2009. szeptember 18.

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

                                  Lehota Vilmos sk.                             Kósa Erzsébet Anikó sk.

                                     polgármester                                                    jegyző