Vissza

KIVONAT 

a képviselő-testület 2009. február 5-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2009. február 5-én megtartott nyilvános ülésén 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.

 

     14/2009. /II.5./ sz. határozat

 

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az Önkormányzati Építészeti-műszaki Tervtanácsról, szervezetéről és működési szabályairól szóló 15/2007. (IX.28.) sz. rendeletre érkezett törvényességi észrevételt és az alábbi határozatot hozta:

 

 

 

1.      A Képviselő-testület az Önkormányzati Építészeti-műszaki Tervtanácsról, szervezetéről és működési szabályairól szóló 15/2007. (IX.28.) sz. rendelet felülvizsgálatát még 2009-ben - a szakmai egyeztetések lezárulását követően - a törvénysértések megszüntetése és az ellentmondások feloldása érdekében ismételten napirendre tűzi.

 

 

Határidő:        értelemszerűen

Felelős:           polgármester