Vissza

 

KIVONAT 

a képviselő-testület 2009. szeptember 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2009. szeptember 10-én megtartott ülésén 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

 

     183/2009. /IX.10./ sz. határozat

 

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a szociálisan rászoruló energiafogyasztók támogatására kiírt pályázat benyújtására vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

 

1.       A Képviselő-testület nem támogatja a Héra Alapítványhoz a szociálisan rászoruló energia fogyasztók javára benyújtható pályázat előkészítését.

2.       A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy hívja fel a szociális szervezetek figyelmét a lehetőségre.

 

 

Határidő:      2009. szeptember 15.

Felelős:         Lehota Vilmos polgármester

 

 

                                  Lehota Vilmos sk.                             Kósa Erzsébet Anikó sk.

                                     polgármester                                                    jegyző