Vissza

 

KIVONAT 

a képviselő-testület 2009. június 25-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2009. június 25-én megtartott nyilvános ülésén 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

 

     132/2009. /VI.25./ sz. határozat

 

A Képviselő-testület az egészségház felújításának sajátforrás fedezeteként a 109/2008. (VIII.04.) sz. határozat alapján felvett beruházási hitelből fennálló tőketartozás egyösszegű visszafizetését határozta el.

 

Határidő: azonnali

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

 

                                  Lehota Vilmos sk.                             Kósa Erzsébet Anikó sk.

                                     polgármester                                                    jegyző