Vissza

 

KIVONAT 

a képviselő-testület 2009. szeptember 22-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2009. szeptember 22-én megtartott rendkívüli ülésén 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

     186/2009. /IX.22./ sz. határozat

 

1.    Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a „200 M HUF összegű hitel felvétele Gomba Község fejlesztési célú beruházásainak megvalósítása érdekében a MFB „ Sikeres Magyarországért „ Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram keretében „ tárgyú, hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás eredményére adott Bíráló Bizottsági javaslatot, mely alapján az eljárás eredményes.

 

2.    A Képviselő-testület megbízza a polgármestert,

      - hogy az eljárás eredményéről szóló összegzést készítesse el, az eljárás eredményét a 2009. szeptember 23-án 14.00 órakor tartandó eredményhirdetési időpontban hirdesse ki,

      - az eljárás eredményéről szóló tájékoztató Közbeszerzési Értesítőben történő megjelentetéséről gondoskodjon,

     - a Dél-Pest Megyei Takarékszövetkezettel ( 2700 Cegléd, Eötvös tér 6. ) 2009. november 16-án 10.00 órakor a hitelszerződést kösse meg.

 

Határidő: értelemszerűen

Felelős:    Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

                                  Lehota Vilmos sk.                             Kósa Erzsébet Anikó sk.

                                     polgármester                                                    jegyző