Vissza

 

KIVONAT 

a képviselő-testület 2009. szeptember 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2009. szeptember 10-én megtartott ülésén  8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

 

     143/2009. /IX.10./ sz. határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2009. szeptember 10-i nyilvános ülés napirendjét a meghívóban jelölt tárgysorozat 6. pontjának napirendről történő levételével fogadta el.

 

 

 

                                  Lehota Vilmos sk.                             Kósa Erzsébet Anikó sk.

                                     polgármester                                                    jegyző