Vissza

KIVONAT 

a képviselő-testület 2009. március 26-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2009. március 26-án megtartott nyilvános ülésén 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

 

     55/2009. /III.26./ sz. határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az Üllő és Környéke családsegítő, gyermekjóléti és pedagógiai szakszolgálat ellátására létrehozott Mikrotérségi Intézményi Társulásról szóló megállapodás módosításának jóváhagyására irányuló javaslatot és az alábbi határozatot hozta.

 

1.      A Képviselő-testület hozzájárul Csévharaszt településnek az Üllő és Környéke családsegítő, gyermekjóléti és pedagógiai szakszolgálat ellátására létrehozott Mikrotérségi Intézményi Társuláshoz történő csatlakozásához.

2.      A Képviselő-testület elfogadja az Üllő és Környéke családsegítő, gyermekjóléti és pedagógiai szakszolgálat ellátására létrehozott Mikrotérségi Intézményi Társulás társulási megállapodását (továbbiakban: Megállapodás) a társult Csévharaszt település vonatkozásában a határozat 1. sz. melléklete szerint.

3.      A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy döntéséről Üllő Város Önkormányzatát tájékoztassa.

4.      A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Megállapodás módosításának aláírására.

 

Határidő:        2009. április 15.

Felelős:           Lehota Vilmos polgármester

 

 

                                                          

 

                                   Lehota Vilmos sk.                            Kósa Erzsébet Anikó sk.

                                     polgármester                                              jegyző 

 

 

                      

Üllő és Környéke családsegítő,

gyermekjóléti és pedagógiai szakszolgálat

ellátására létrehozott Mikrotérségi Intézményi Társulás

Társulási Megállapodása