Vissza

KIVONAT 

a képviselő-testület 2009. március 26-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2009. március 26-án megtartott nyilvános ülésén 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

 

 

     53/2009. /III.26./ sz. határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az építéshatósági feladatellátásról szóló tájékoztatót és a hatósági igazgatási társulási megállapodás módosítására vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

1.    A Képviselő-testület az államigazgatási és önkormányzati feladat és hatáskör ellátására létrejött hatósági igazgatási társulási megállapodás módosításával egyetért, a módosítás aláírására a polgármestert felhatalmazza.

 

2.    A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a gesztori feladatokat ellátó Nyáregyháza Község Önkormányzatát, illetve a Hatósági Igazgatási Társulás további tagjait tájékoztassa.

 

3.      Felkéri továbbá a Képviselő-testület a polgármestert, hogy a hatósági igazgatási társulási megállapodás módosítása alapján a Nyáregyháza Község Önkormányzatának átadásra kerülő pénzeszköz nagyságáról a soron következő ülésen nyújtson tájékoztatást, s tegyen javaslatot az indokolt előirányzat módosítására.

 

 

Határidő:        a 2/ pont tekintetében 2009. április 3.   

                        a 3/ pont vonatkozásában 2009. április 23.

Felelős:           polgármester

 

                                                          

 

                                   Lehota Vilmos sk.                            Kósa Erzsébet Anikó sk.

                                     polgármester                                              jegyző 

           

Hatósági Igazgatási

Társulási Megállapodás