Vissza

 

KIVONAT 

a képviselő-testület 2009. szeptember 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2009. szeptember 10-én megtartott ülésén 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

     180/2009. /IX.10./ sz. határozat

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az Integrált Közösségi Szolgáltató Tér támogatási igényének előkészítéséről szóló javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

1.      A Képviselő-testület támogatja az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások körében az integrált közösségi és szolgáltató tér kialakítására és működtetésére igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 112/2009. (VIII. 29.) FVM rendelet alapján a támogatási igény benyújtását az Integrált Közösségi Szolgáltató Tér kialakítására.

2.      A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozat 1./ pontjában meghatározott támogatási igény elkészítéséről és benyújtásáról gondoskodjon.

3.      A Képviselő-testület a támogatási igény előkészítéséhez

-       az építési dokumentáció elkészítésére 1.200.000,- Ft összegben, valamint

-       az ingatlan telekhatár-rendezési munkáinak elvégzésére 125.000,- Ft összegben

 költségvetési előirányzatot biztosít a fejlesztési céltartalék terhére.

 

Határidő: 2009. szeptember 30.

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

                                  Lehota Vilmos sk.                             Kósa Erzsébet Anikó sk.

                                     polgármester                                                    jegyző